Disclaimer

Deze website www.geboortebeer.com is eigendom van Reklatex. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiƫren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciƫel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reklatex.

Aan deze website heeft Reklatex veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan Reklatex, als eigenaar van de website www.geboortebeer.com, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

Reklatex behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op www.geboortebeer.com/disclaimer/ vind je altijd de meest recente versie.